Vİzyonumuz

  • Standart dışı özelleşmiş bilgi üretimi. Metalaşan ve değer üretim süreçlerindeki payı giderek artan bilgi, kurumların sahip oldukları kaynakları daha verimli kullanmaları noktasında önemini her geçen gün artırıyor. Kurumlar için, alışılmış standartların dışında değer sağlayacak özelleşmiş bilgiyi ortaya çıkarıp, işleyip, onlara sunarak ellerindeki bilgi madenlerini pratik faydaya dönüştürüyoruz.
  • Uzmanlık ve yetkinlik temelinde rekabet. Gelişen bilgi teknolojileri, bilgiye ulaşımın daha kolay olmasını sağlamakla birlikte, yetkinlik ve uzmanlığı bir rekabet unsuru olarak bilgi ve fikrin ötesinde bir değere taşıyor. Kolay ulaşılan bilginin taklit edilebilirliği, bilginin farklılaştırılması kadar bu bilgiyi işleyenlerin uzmanlık ve yetkinliğinin de önemli bir rekabet unsuru olmasını sağlıyor.
  • Hızlı ve etkin bilgi geliştirme. Rekabet, farklılaşan bilgi üretimi yapabilen ve bu bilgileri uygulayabilen kurumlar için bir avantajdır. Ancak rekabet ortamında bilginin farklılaşması kadar bilgi üretiminin hızı ve etkinliği de bir değer olarak görülmelidir. Zira en değerli kaynak, zamandır.
  • Sürdürülebilir farklılaşma ve özelleşme. Standart dışı özelleşmiş bilginin kurumlarının hizmetine sunulmasının ardından bu bilgi kullanımı sürecinin sürdürebilir bir hâl alması ve farklılaşmanın devamlılığının sağlanması için kurumsal çözümlerde düzenli iletişim gereklidir. Bir çözüm sadece üretilip sunulmakla değil, sürekli geliştirilerek ve kurumların ihtiyaçlarına göre giderek daha da farklılaşarak uzun vadeli katma değer sağlar.

DEĞERLERİMİZ

­ ­

Teknik Yetkinlik

­ ­

Kalite Yönetimi

­ ­

Erişilebilirlik

­ ­

Maliyet Yönetimi

Teknik yetkinlik rekabetçi piyasa koşullarında farklılaşmak için gerekli temel unsurdur. Bu nedenle Beytepe Bilişim özelleşmiş kurumsal çözümlerinde alanında uzman teknik ekibi ile yazılım geliştirme ve satış sonrası destek aşamalarında kusursuz hizmet sağlar.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte bilgiye erişimin kolaylaştığı, taklit ürün ve hizmetlerin kısa sürede ortaya çıktığı küresel ekonomide, kalite sürdürülebilir başarının anahtarıdır. Beytepe Bilişim yaptığı her işte uluslararası kabul görmüş yüksek kalite standartlarını benimser.

Kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik tüm ürün ve hizmetlerde büyük önem verilmesi gereken temel etmenlerin başında gelir. Bilişim ve yazılım ürünleri ortaya çıkan yeni teknolojiler dolayısıyla sürekli bir değişim ve ilerleme halindedir. Kurumların bu değişimlere entegre olması sürecinde kullanıcı odaklı çözümler, yeni teknolojiler içeren ürün ve hizmetlerin kapasitesinin maksimum seviyede kullanılması için öncelikli olarak hedeflenmiştir.

Maliyetler kurumların kaynaklarını karlılığı maksimize edecek şekilde kullanabilemeleri için profesyonelce ve bilgi ekonomisinin gereklerine uygun şekilde yönetilmelidir. Her zaman kurumların daha fazla kar etme hedeflerini düşünerek ortaya çıkarılacak hizmet ve ürünlerle Beytepe Bilişim kurumların kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamayı amaçlar.

İlham VerenALINTILAR

Jeff Bezos

Eğer rakiplerinize odaklanırsanız, onlar bir şeyler geliştirene kadar beklemek zorundasınız. Müşterilere odaklanmak ise her zaman öncü olmanıza olanak sağlar.

Bill Gates

Bilgi teknolojileri ve iş dünyası birbirinden ayrılamayacak şekilde iç içe geçmeye devam ediyor. Bunlardan birinden bahsederken diğerine değinmeyen birinin anlamlı bir şeyler söyleyebileceğini düşünmüyorum.

Carl Sagan

Muhteşem şeyler, bir yerlerde keşfedilmeyi bekliyor.